Sblash Caban Pysgod

Sblash Caban Pysgod

01758 760442

B4413, Aberdaron
Gwynedd LL53 8BE

Facebook

About

This delightful family-run Fish Bar, Restaurant and Takeaway has a great location alongside the gently flowing River Daron in the picturesque former fishing village of Aberdaron. During the summer months an attractive outside eating area makes it the perfect spot to relax and enjoy delicious fish and chips and much more.

The family-friendly restaurant is spacious, clean and modern with colourful seating and fun decor in a nautical theme. A wall mounted aquarium filled with local sea life is a popular attraction for children and educational too! High chairs and colouring books are provided to keep little ones occupied.

In addition to freshly cooked, premium quality traditional fish and chips (cod, haddock, plaice) the menu offers a range of dishes including homemade crab cakes, locally caught lobster tails, scampi, sausages, pasties and pies, burgers and chicken plus a selection of side dishes. Much of the menu can be served gluten free and is cooked in a separate dedicated fryer. It is advisable to pre-order GF meals in advance. The friendly and knowledgeable staff are happy to advise on GF options and answer any questions regarding food preparation and ingredients. With advance booking, groups and parties can also be catered for.

GLUTEN FREE IS SERVED UNTIL 5.30pm.

“A fantastic fish and chip takeaway and restaurant in a lovely setting with outdoor seating too. Good choice of gluten free options – staff very helpful and friendly.” …Gluten Free Dining

 

Caban Pysgod, Bwyty a Siop Cludfwyd hyfryd mewn leoliad gwych ar ochr Afon Daron sy’n llifo’n ysgafn yn hen bentref pysgota Aberdaron. Yn ystod misoedd yr haf, mae man bwyta deniadol y tu allan yn golygu ei fod yn fan perffaith i ymlacio a mwynhau pysgod a sglodion blasus a llawer mwy.

Mae’r bwyty cyfeillgar i deuluoedd yn eang, yn lân ac yn fodern gyda seddi lliwgar a decor hwyl mewn thema forwrol. Mae acwariwm ar y wal sy’n llawn bywyd môr lleol yn atyniad poblogaidd i blant ac yn addysgol hefyd! Darperir cadeiriau uchel a llyfrau lliwio i gadw’r rhai bach yn brysur.

Yn ogystal â physgod a sglodion traddodiadol o ansawdd uchel sydd wedi’u coginio’n ffres (penfras, hadog, lledod) mae’r fwydlen yn cynnig amrywiaeth o brydau ac yn eu plith, teisennau cranc cartref a chynffonau cimychiaid a ddaliwyd yn lleol, wedi eu ffrio mewn cytew ysgafn creisionllyd, scampi, selsig, pastis a phasteiod, byrgyrs a chyw iâr ynghyd â detholiad o brydau ochr. Gellir gweini llawer o’r fwydlen yn rhydd o glwten ac mae wedi’i choginio mewn ffrïwr pwrpasol ar wahân. Mae’n syniad da archebu prydau GF ymlaen llaw. Mae’r staff cyfeillgar a gwybodus yn hapus i gynghori ar opsiynau GF ac ateb unrhyw gwestiynau ynghylch paratoi bwyd a chynhwysion. Gyda bwcio ymlaen llaw, gellir darparu ar gyfer grwpiau a phartïon hefyd.

“Siop cludfwyd a bwyty gwych mewn lleoliad hyfryd gyda seddau awyr agored hefyd. Dewis da o ddewisiadau heb glwten – staff yn barod iawn i helpu a chyfeillgar.” …Gluten Free Dining

  • Sblash Caban Pysgod

Location Map

Opening Hours

High Season(school holidays)open every day Mon-Friday 4/8,Sat/Sun 12-8
Low Season-open Mon/Wed/Fri/Sat 4-8
Open at the beginning of March and close at the beginning of November
GF orders must be placed before 5.30pm,pre-order if possible by phone.
Always check out our Facebook page for updates and opening hours.

Menu/s

Gallery

  • blank
  • Sblash Caban Pysgod
  • Sblash Caban Pysgod
  • Sblash Caban Pysgod
  • Sblash Caban Pysgod
  • Sblash Caban Pysgod